Návštěva dětí z farnosti na DPS a ve Farní charitě Dolní Újezd

"Děti z farnosti využily své jarní prázdniny, aby poznaly práci pracovníků charity a navštívily obyvatele domu s pečovatelskou službou."

V pátek 26. února nás přišly navštívit děti z dolnoújezdské farnosti, které trávily na faře jarní prázdniny. Jejich návštěva všechny potěšila, děti se nejdříve od vedoucí pečovatelské služby dozvěděly základní informace o Farní charitě Dolní Újezd, zodpovídaly na dotazy, samy vymýšlely, co dělají sestřičky a pečovatelky… Většina dětí si spojuje Farní charitu Dolní Újezd s Tříkrálovou sbírkou, které se většina těchto dětí účastní. Část výtěžku Tříkrálové sbírky putuje na nákup kompenzačních pomůcek, proto jim byly tyto pomůcky také ukázány. Díky zvídavým dotazům se dozvěděly, kolik která pomůcka stojí, k čemu slouží… A nebály se i pomůcky vyzkoušet na vlastní kůži. Poté děti ve skupinkách obcházely byty a zvaly obyvatele DPS do společenské místnosti, kde už bylo nachystáno menší občerstvení, děti si vyzkoušely roli servírek/číšníků, podarovaly seniory vlastnoručně vyrobenými dárky a pak s nimi zhlédli film, o kterém si pak i povídali. Chceme poděkovat všem, kdo se na tomto setkání podíleli. Setkávání napříč generacemi je pro všechny přínosné a páteční setkání bylo pro obyvatele příjemným zpestřením všedního dne.

Podpořte nás
 

Farní Charita Dolní Újezd

Dolní Újezd 613

569 61  Dolní Újezd

Tel: +420 461 631 672

E-mail: chardolujezd@tiscali.cz

IČO: 49324357

Bankovní spojení: 1280318359/0800