ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

Sídlo organizace: 569 61  Dolní Újezd č. p. 613

Právní forma: církevní organizace

Založena: 1. 6. 1992

Zřizovatelem: Biskupství královehradecké

Statutární zástupce: Jana Kalibánová, ředitelka organizace,

                                    Ing. Lada Černá, zástupkyně ředitelky 

Tel. kontakt: 461 631 672, 605 385 148 (ředitelka)

                      734  684 089 (vrchní sestra ošetřovatelské služby)

                      731 598 854 (vedoucí pečovatelské služby a zapůjčování kompenzačních pomůcek)

email: chardolujezd@tiscali.cz

www.dolniujezd.charita.cz

IČO: 49324357

Číslo účtu: 1280318359/0800 u České spořitelny

Posláním Charity je pomáhat lidem v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženskému vyznání.

Zajišťujeme tyto služby:

 

 

Služba se nacházejí v budově Domu s pečovatelskou službou (dále jen DPS) Dolní Újezd. Vchod do budovy je bezbariérový a pro bezbariérový přístup do jednotlivých pater budovy je zde k dispozici výtah. Naši klienti nás mohou navštívit v kanceláři (číslo 211) v prvním patře budovy nalevo od výtahu.

 

„Nemůžeme dojít na konec svého života a zjistit, že jsme žili jen jeho délku. Je třeba žít také jeho šířku a hloubku.“   

                                                      (Diane Ackerman, spisovatelka a básnířka)

 

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Farní Charita Dolní Újezd

Dolní Újezd 613

569 61  Dolní Újezd

Tel: +420 461 631 672

E-mail: chardolujezd@tiscali.cz

IČO: 49324357

Bankovní spojení: 1280318359/0800