PODĚKOVÁNÍ 

 finančně  nás podporují    

STÁTNÍ INSTITUCE

 

                                            Pardubický kraj

                                                                                           

                                              www.pardubickykraj.cz/uvodni-strana

 

OBCE

 

    Obec Dolní Újezd                            Obec Osík                                  Obec Desná

         dolní újezd                                   osík                                      desná   

       www.dolniujezd.cz                                    www.osik.cz                                     www.obecdesna.cz

 

   Obec Horní Újezd                             Obec Poříčí                             Obec Vidlatá Seč

                                                                                                        

     www.horniujezd.cz                                  www.obecporici.cz                           www.vidlatasec.infobec.cz

 

       Obec Makov                               Obec Budislav                              Obec Jarošov

                                                                                 

     www.obecmakov.cz                              www.obecbudislav.cz                             www.obecjarosov.cz   

 

       Obec Chotěnov

        img.obrazky.cz

       www.chotenov.cz

 

 

 

FIRMY

 

pfahnl      www.pfahnl.cz               www.du.lit.cz

taurus       www.taurustrans.cz              www.pachta.cz    

   

    ab plast

www.abplast.cz        

 

 

                      

 

 Spolupracujeme s organizací:

 www.osa.cz   www.osa.cz

 

Individuální dárci:

p. Klička

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Farní Charita Dolní Újezd

Dolní Újezd 613

569 61  Dolní Újezd

Tel: +420 461 631 672

E-mail: chardolujezd@tiscali.cz

IČO: 49324357

Bankovní spojení: 1280318359/0800