Pečovatelská 

                     služba

Charitní pečovatelská služba

 

                 Vedoucí služby: Iveta Klejchová DiS.                                           

                 Tel.: 731 598 854, 461 631 672                                                     

                 E-mail: iveta.klejchova@du.hk.caritas.cz                                                    

                 Adresa: 569 61 Dolní Újezd č. p. 613                                          

 

 

 • registrovaná sociální služba číslo 65 86 009 odkaz na registraci zde 
 • forma: ambulantní, terénní
 • služba je uživatelem částečně hrazena dle aktuálního ceníku zde
 • pečovatelský tým tvoří odborně vzdělaní pracovníci a pracovnice v sociálních službách, sociální pracovník

Poslání

Posláním Charitní pečovatelské služby je usnadnit lidem z Dolního Újezdu a jeho blízkého okolí, složitou životní situaci způsobenou nemocí, zdravotním omezením nebo vysokým věkem a podpořit je v prožití života v prostředí domova.

Cílová skupina

 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním onemocněním
 • senioři

Místo poskytování služby

Pečovatelská služba je poskytována v přirozeném prostředí osoby (tj. v domácnosti osoby) na území obce Dolní Újezd a v nejbližších okolních obcích. Ale také mimo domov osoby z důvodů léčebných a jiných, např. při doprovodu k lékaři, na úřady, na zájmovou činnost apod. Osobní hygiena může být po domluvě s osobou poskytována i ambulantně a to ve středisku osobní hygieny na domě s pečovatelskou službou, kde má FCH Dolní Újezd své sídlo.

Kapacita Ambulantní peč. služba kapacita - 4 uživatelé, terénní - 55 uživatelů. .

Provozní doba

Pečovatelská služba se poskytuje v pracovní dny od 7:00 hodin ráno do 15:00 hodin odpoledne, dle dohody je služba poskytována ve všední dny od 15:00 do 19:00, o sobotách nedělích a svátcích dle platné registrace personálních a kapacitních možností Poskytovatele, po dobu platnosti Smlouvy.

Nabízené služby

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc s oblékáním, podání jídla, pití …)
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc s hygienou, použití WC) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz a donáška jídla …)
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, nákupy, pochůzky …)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři, na úřad …)
 • fakultativní činnost - doprava automobilem na vyšetření …

Ostatní dokumenty ke stažení (leták, vstupní informace...) zde

Podpořte nás
 

Farní Charita Dolní Újezd

Dolní Újezd 613

569 61  Dolní Újezd

Tel: +420 461 631 672

E-mail: chardolujezd@tiscali.cz

IČO: 49324357

Bankovní spojení: 1280318359/0800