TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020

banner_dekujeme_640x130_96dpi

  Již po dvacáté proběhla v sobotu 11. ledna 2020 v Dolním Újezdu a okolních vesnicích Tříkrálová sbírka.

Celkem bylo vybráno 319.920,- Kč.

V jednotlivých obcích byly vybrány tyto částky:

Budislav 25.780,- Kč
Desná 27.808,- Kč
Dolní Újezd (Jiříkov, Václavky) 120.200,- Kč
Horní Újezd 45.626,- Kč
Osík 44.944,-Kč
Poříčí (Mladočov, Zrnětín) 34.684,- Kč
Vidlatá Seč 20.878,- Kč

PŘEHLED VÝNOSŮ JEDNOTLIVÝCH POKLADNIČEK

Chceme touto cestou moc poděkovat vedoucím skupinek, rodičům i dětem, že nám v letošním roce opět pomohli sbírku uskutečnit a v nemalé míře děkujeme těm, co naše koledníky přijali a obdarovali.

V letošním roce opět padla opět rekordní částka za celou tradici koledování.

Záměr na využití finančních prostředků:
  • Charitní pečovatelská služba - úhrada nákladů spojených s provozem pečovatelské služby, nákup kompenzačních pomůcek. Převod části výtěžku do dalších období na nákup nového automobilu pro pečovatelskou službu
  • Charitní ošetřovatelská služba - úhrada provotních nákladů služba a nákup kompenzačních pomůcek
  • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum
  • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých  při odstraňování následků povodní, pořárů apod.

Tříkrálovou sbírkou se tak každému z nás otevírá možnost podílet se na pomoci lidem, kteří ji potřebují.

Článek o využití  Tříkrálové sbírky 2019 ke shlédnutí ZDE.

Fotografie z tříkrálové sbírky ZDE.